Dokumenty OSH

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠEN
Formulář - Návrh na udělení vyznamenání oboustranný 2.3.2018
Formulář - Nová přihláška včetně souhlasu GDPR
příloha 1 | příloha 2 | 
20.6.2018
Logo SHČMS barevné24.1.2018
Logo SHČMS černobílé24.1.2018
Logo SHČMS zelené24.1.2018
Logo SHČMS zlaté24.1.2018
Logo Zlínského kraje24.1.2018
Metodický pokyn - výměna členských průkazů 5.2.2018
Metodický pokyn pro oblast prevece24.1.2018
Metodický pokyn starosty SH ČMS k plnění GDPR20.6.2018
Oznámení pojistné události - HVP10.3.2018
Rukověť funkcionáře 25.1.2018
Stanovy SH ČMS24.1.2018
Statut odborných rad24.1.2018
Statut vyznamenání24.1.2018
Stejnokrojový předpis
příloha 1 | příloha 2 | 
25.1.2018
Usnesení z jednání VV OSH 6. 12. 20187.12.2018
Veřejné vystupování24.1.2018
V databázi DOKUMENTY OSH je celkem 18 záznamů.