Seznam rozhodčích pro TFA

KATE-
GORIE
JMÉNO A PŘÍJMENÍ KVALI-
FIKACE
SDH PLATNOST
DO
E-MAIL
TFA Jan Bělíček  TFA Vsetín - město 31.12.2020
TFA Kateřina Blinková  TFA Vsetín - město 31.12.2020
TFA Josef Řepka  TFA Stanovnice 31.12.2020
V databázi ROZHODČÍ pro TFA bylo nalezeno celkem 3 záznamů.