Dokumenty pro VVH sborů

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠEN
Příloha RL okrsek 6.2.2023
Zveřejňování majetku - okrsky za rok 2022 6.2.2023
Usnesení okrsek - vzor6.2.2023
Zpráva revizora4.1.2023
Vzor usnesení VH 19.11.2022
Zabezpečení VH 16.11.2022
Datové schránky - informace16.11.2022
Registrační list MH 16.11.2022
Registrační list sportovního oddílu 16.11.2022
Příloha k registračnímu listu 16.11.2022
Směrnice sportovních oddílů
příloha 1 | příloha 2 | 
16.11.2022
Přehled majetku za rok 2022 16.11.2022
Hlášení o činnosti - komentář /vkládat do evidence SDH po 1.1.2023 16.11.2022
V databázi DOKUMENTY PRO VVH SBORŮ je celkem 13 záznamů.