Dokumenty pro VVH sborů

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠEN
Informace k VH 14.12.2021
Hlášení o činnosti komentář14.12.2021
Metodický pokyn účetnictví14.12.2021
Přehled majetku 14.12.2021
Příloha k reg. listu SDH 14.12.2021
Registrace sportovního oddílu 14.12.2021
Registrační list MH14.12.2021
Vzor usnesení VH 14.12.2021
V databázi DOKUMENTY PRO VVH SBORŮ je celkem 8 záznamů.