Dokumenty pro VVH sborů

NÁZEV DOKUMENTU VYVĚŠEN
Zpráva revizora21.11.2023
Zabezpečení VH 21.11.2023
Zveřejňování majetku za rok 2023 21.11.2023
Příloha k registračnímu listu 21.11.2023
Komentář k vyplnění hlášení 21.11.2023
Registrační list MH 2024 21.11.2023
Vzor usnesení VH 21.11.2023
Registrační list sport. odd. 21.11.2023
Směrnice sportovních oddílů 21.11.2023
Datové schránky - informace16.11.2022
V databázi DOKUMENTY PRO VVH SBORŮ je celkem 10 záznamů.